VERLOFAANVRAAGFORMULIER

In de informatiegids van De Borgesiusstichting en de schoolgids van onze school vindt u de regeling m.b.t. verlof. Alleen middels dit formulier, wat op alle scholen van De Borgesiusstichting gebruikt wordt, kan verlof aangevraagd worden. Het kan bij de eigen leerkracht of de directie worden opgevraagd of u kunt hier het formulier digitaal invullen. U kunt het formulier inleveren bij de betreffende leerkracht of rechtstreeks bij de directie.

Als het verlof voor meerdere kinderen is bedoeld kan met één formulier worden volstaan.

Digitaal verlofaanvraagformulier