Groep 5 en 6

Leerkrachten:

Joice Timmermans, werkzaam op maandag, dinsdag en woensdag (om de week).

Miranda Beks, werkzaam op woensdag om de week, donderdag en vrijdag.

Onderwijsassistent:

Zoë Verschuren

Groep 5-6:

Groep 5-6 heeft twee vaste leerkrachten. De kinderen volgen de instructie op de kernvakken in de ochtend. In de middag wordt veelal aandacht besteed aan wereldoriëntatie, culturele en kunstzinnige vaardigheden. Verwerking op de kernvakken vindt plaats na de instructie of vanuit weektaken. De kinderen wordt waar mogelijk keuzevrijheid geboden, om te bepalen wanneer zij deze taken van het vak verwerken. 

Zo ziet onze dag eruit

's Morgens om 8.30 uur starten we met taken die geen nieuw leerdoel bevatten en de kinderen zelfstandig kunnen uitvoeren. Vanaf 9.00 uur tot en met 12.00 uur werken we aan de basisvakken. Instructie op nieuwe doelen en verwerking staan centraal. Ook zijn er momenten voor een boekenkring, mediakring en/of een spreekbeurt. Zo maken de kinderen kennis met het presenteren voor een groep.
Het werkblok begint met instructie in subgroepen en een aanbod dat aansluit bij het niveau van deze groep kinderen. De andere kinderen gaan, na de instructie, naar de door hen gekozen of gewezen plek om samen of individueel de taken te verwerken. Als de kinderen aan het werk zijn, zijn de leerkrachten in het thuislokaal of op het leerplein om de kinderen doelgericht te ondersteunen en te begeleiden waar nodig. Dit herhaalt zich tijdens de werkblokken. Van 10.00 tot 10.20 uur is er een pauze en wordt er gezamenlijk fruit gegeten.

Hier werken wij aan:

Om verschillende talenten van kinderen aan te spreken, bieden wij een breed en rijk aanbod aan activiteiten. Wij zien dat kinderen samen met andere kinderen veel leren. Kinderen zitten dan ook als een heterogene groep in het lokaal en samenwerking wordt gestimuleerd. Ons doel is te zorgen voor een leeromgeving die aansluit bij de verschillende niveaus van de kinderen e n aanspreekt om er mee aan de slag te gaan. Het bovenbouw team begeleidt en coacht de kinderen om zich daarin te kunnen ontwikkelen. In de projecten sluiten wij aan op wat kinderen bezighoudt en de wereld om ons heen. De kinderen krijgen de ruimte om eigen initiatief in te brengen. Zo leren we van en met elkaar.