Groep 3 en 4

Leerkrachten:

Esther van Greevenbroek, werkzaam op maandag, dinsdag en woensdag.
Thyara Stes, werkzaam op donderdag en vrijdag.


Onderwijsassistent:

Kelly Nugteren

 

Groep 3-4:

Deze groep bestaat uit leerlingen van groep 3 en 4. Deze groep heeft twee leerkrachten. De kinderen volgen instructierondes vanuit hun eigen thuislokaal. Daarnaast werken de kinderen in instructiegroepen op het leerplein. In de instructiegroepen werken kinderen uit groep 3 met elkaar en kinderen uit groep 4 met elkaar, om af te kunnen stemmen op de leerstof. Er zijn momenten dat een instructiegroep van groep 3 met een instructiegroep van groep 4 tegelijkertijd op het leerplein aan het werk zijn. 

Dit doen wij in groep 3-4:

In groep 3-4 ligt de focus op lezen, spelling, taal, schrijven en rekenen. Vanaf groep 4 komen daar de wereldoriënterende  vakken bij. Hier wordt als stamgroep aandacht aan besteed in de projecten waar de kinderen aan werken. Daarnaast werken de kinderen vanaf groep 4 met taken waar ze zelfstandig aan kunnen werken.

Zo ziet onze dag eruit:

's Morgens komen de kinderen tussen 08.20u en 08.30u het lokaal binnen. De leerkrachten en kinderen geven elkaar een hand en wensen elkaar een goedemorgen. Hierna start de groep samen de dag op en bespreken zij wat er die dag gepland staat. De dag is verdeeld in werkblokken. Het eerste werkblok vindt plaats voor de ochtendpauze. Daarna start het tweede werkblok. Om 10.00 uur is een korte pauze, waarna fruit gegeten wordt.

Hier werken wij aan:

Tijdens de instructie richten we ons op de vakgebieden lezen, spelling, taal, schrijven en rekenen. De leerkracht en/of onderwijsassistent verzorgt een aanbod, zodat de kinderen zelfstandig kunnen gaan verwerken. De verwerking is afhankelijk van het vakgebied en is afgestemd op de doelen en de leerlijnen. Dit vindt plaats in een rijke leeromgeving waar verschillende werkvormen worden ingezet om aan te kunnen sluiten bij de verschillende leerstijlen van kinderen.