Groep 1 en 2

Leerkrachten:

Louise van Riet-Huijgens , werkzaam op maandag en dinsdag
Miep Frijters, werkzaam op woensdag (om de week), donderdag en vrijdag

Onderwijsassistent:

Kelly Nugteren 

Groep 1-2:

In onze groep zitten de kinderen van de groepen 1 en 2. Groep 1-2 heeft beschikking over een thuislokaal en één leerplein. Deze groep wordt begeleid door juf Louise en juf Miep die samen het aanspreekpunt zijn voor ouders. Binnen deze groep zijn vaak ook stagiaires actief en biedt juf Kelly op verschillende momenten van de dag ondersteuning. De kinderen hebben de keuze om in het lokaal of op het leerplein te spelen en werken, in de verschillende hoeken.

Dit doen wij in groep 1-2:

Als de kinderen nieuw op school komen, vinden wij het belangrijk dat de kinderen kennismaken met de omgeving en de manier van werken. Daarnaast sturen wij, zo nodig, de kinderen in het aangaan van relaties met andere kinderen. Want wat is er fijner dan samen met vrienden en vriendinnen te spelen en werken! Wanneer de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen; hun weg weten te vinden in de ruimte, naar de leerkrachten, de ondersteunende medewerkers en de andere kinderen; en de kinderen zichzelf kunnen zijn, zien wij ze groeien en (op)bloeien en leren en ontwikkelen ze zich iedere dag weer!

Zo ziet onze dag eruit:

's Morgens ontmoeten we elkaar in het lokaal. Eenmaal binnen wordt de dag opgestart vanuit de kring, met een activiteit die aansluit bij het niveau van deze groep kinderen.  Na de kringactiviteit gaan we of gymmen of werken. De kinderen mogen of zelf plannen wat ze gaan doen of krijgen een werkje van de leerkracht.  Als deze kinderen aan het spelen en werken zijn, zijn de leerkrachten en assistenten aanwezig om de kinderen doelgericht te ondersteunen en te begeleiden waar nodig. Ook kan er nog een specifiek aanbod plaatsvinden in de hoeken met een kleine groep kinderen. Dit herhaalt zich tijdens de werkblokken, na het fruit eten in de kring en in de middag.

 Hier werken wij aan:

Om verschillende talenten van kinderen aan te spreken, hebben wij in het lokaal en op het leerplein een breed en rijk aanbod aan activiteiten. Wij zien dat kinderen in hun spel samen met andere kinderen veel leren. Zo kunnen zij in de kunsthoek hun creatieve vaardigheden ontwikkelen, in de bouwhoek de mooiste torens en banen maken, in de rekenhoek puzzelen, spellen spelen, tellen en meten en in de taal/schrijfhoek bezig zijn met letters en bijvoorbeeld verhaaltjes schrijven. Wij zorgen voor een leeromgeving die iedereen op zijn niveau op een manier aanspreekt om er mee aan de slag te gaan.

Het onderbouw team begeleidt en coacht de kinderen om zich daarin te kunnen ontwikkelen. Om de activiteiten in een samenhangende context te plaatsen, werken wij met thema's. In de thema's sluiten wij aan op wat kinderen bezighoudt en de wereld om ons heen. De kinderen krijgen de ruimte om eigen initiatief in te brengen. Zo leren we van en met elkaar.