Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage op onze school wordt gebruikt voor het bekostigen van schoolactiviteiten en feesten (Sinterklaas, Kerst, Pannenkoekendag, Doedag en dergelijke). Deze jaarlijkse ouderbijdrage wordt bij aanvang van het nieuwe schooljaar geïnd. Hoewel deze bijdrage vrijwillig is, is deze ook noodzakelijk om de organisatie van alle aanvullende activiteiten voor uw kinderen te bekostigen.

Per 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. De kosten voor activiteiten binnen het verplichte programma worden door de school betaald.

Voor schooljaar 2022-2023 is de bijdrage vastgesteld op € 24,- per kind. U tekent voor betaling van de vrijwillige bijdrage bij inschrijving van uw kind op De Steiger, waarna u voor de tijd dat uw kind op onze school zit jaarlijks een nota ontvangt. Voor inhoudelijke vragen en opmerkingen betreffende de ouderbijdrage kunt u zich wenden tot de directie. N.B.: bekostiging deelname schoolreis en schoolkamp is niet opgenomen in dit bedrag. Hiervoor ontvangt u een aparte nota.