Schooltijden 2022-2023

Groep 1 t/m 8:
M
aandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 uur - 14.30 uur
Woensdag: 08.30 uur - 12.30 uur

Groep 1:
Woensdag vrij

Groep 2:
Om de week op woensdag: 08.30 uur - 12.30 uur