School Ondersteunings Profiel

 
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Leraren en schoolleiding stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.
 
Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise ze nog moet ontwikkelen en wat dat betekent voor de scholing van de leraren. De expertises waarover onze school momenteel beschikt, zijn bijvoorbeeld:
 
  • Remedial teaching
  • Gedragsspecialisme
  • Behandeling dyslexie
  • SOVA-training
  • Rekenspecialisme
 
Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de MR van de school. De school plaatst het profiel in de schoolgids en eventueel op de website van de school, zodat iedereen kan zien welke ondersteuning de school kan bieden aan meer/minder begaafde leerlingen of leerlingen met gedragsproblemen.
 
Het samenwerkingsverband Roosendaal legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren binnen de regio. Doel is immers dat alle leerlingen een passende plek krijgen.