Boekpromotie

11-09-2019
Vandaag is Marleen, de bieb consulente, bij ons op school geweest om boeken in de klas te promoten.
Zij kwam eerst bij de kleuters. Daar heeft ze het boek 'Kikker en een heel bijzondere dag" voorgelezen. Zij bracht ook een kist mee met daarin allerlei materiaal, waar de kinderen de komende periode mee mogen spelen.
In groep 3/4 hebben de kinderen een verhaal voorgelezen gekregen dat geschreven is door Paul Biegel. Ook bracht ze andere leesboeken voor de kinderen mee. Deze mogen ze de komende periode in de klas gaan lezen.

Foto's